Navigácia

ZBER PAPIERA

Milí priatelia prírody,
 
oznamujeme Vám, že aj v našej škole nás zaujíma, či sa stromom dobre darí,
preto sme sa rozhodli pomôcť im žiť a zorganizovali sme zber papiera.

K ochrane prírody môžete prispieť i vy:

 

PONDELOK - PIATOK (20. - 24. apríla)
ráno v čase od 7.00 - 8.00
a poobede 14.00 - 16.00
 
Kontajner na papier bude pristavený v areáli bývalého detského domova.

2% z DANE

 

Vážení rodičia, starí rodičia a priatelia školy,

dovoľujeme si Vás osloviť vo chvíli, keď máme  možnosť rozhodnúť sa, kto dostane 2% z našich minuloročných daní. Obraciame sa preto na Vás s prosbou, aby ste tieto finančné prostriedky venovali  našim deťom a takto podporili a skvalitnili výchovno-vzdelávací proces  na  ZŠ s MŠ Angely Merici.

Keďže v dnešnej dobe nie je jednoduché zabezpečiť dostatok materiálnych i finančných prostriedkov na podporu vzdelávania, radi by sme sa uchádzali o 2% z Vašich daní. 

Prostredníctvom:  „Rodičovské združenie Základnej školy Angely Merici v Trnave"

                       Halenárska 45, 917 02 Trnava, IČO:  37 984 781 Právna forma: občianske združenie

Ubezpečujeme Vás, že všetky finančné prostriedky, ktoré takto aj Vašim pričinením získame, budú použité na správnu vec - pre naše deti!!!   Vďaka Vám, ktorí ste minulý rok darovali 2% Rodičovskému združeniu, sme mohli opäť spoločne urobiť niečo dobré a užitočné  pre naše deti a pre školu. Prispeli sme  ku  skvalitneniu výučby našich detí – nákupom  nových  počítačov (14ks) do počítačovej učebne.   

Ak niekto z Vášho okolia necháva  2% z daní štátu, skúste ho osloviť a  poprosiť v našom mene. 

Za Vaše kladné rozhodnutie Vám zo srdca vopred ĎAKUJEME!!!

Rodičovské združenie ZŠ Angely Merici


 

Každý tak, ako si umienil v srdci; nie zo žiaľu ani z donútenia,
lebo veselého darcu Boh miluje.
 
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť,
aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok
a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok, ako je napísané:
"Rozsýpal a dal chudobným; jeho spravodlivosť trvá naveky." 

(2 Kor 9, 7-9)

Na stiahnutie:

eTwinning – Medzinárodná spolupráca škôl

Je názov medzinárodného projektu, zameraného na spoluprácu európskych škôl, ale i mimo nej. Žiaci 4.A a 4.B budú písať o našej škole, jedle, počasí a aktivitách vo voľnom čase. O tieto zaujímavosti sa budú deliť so žiakmi v Rusku, Španielsku, Írsku, Rumunsku, Taliansku, Českej republike, Turecku, UK, USA a na Cypre. Ich zahraniční rovesníci nám zase prezradia niečo o ich živote. Čo nové sa dozvieme? Uvidíme. Realizácia prebieha na hodinách anglického jazyka, informatiky, prírodovedy, telesnej výchovy, pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Časťou prvej témy „My School“, bolo vytvoriť model našej školy. S veľkým nadšením sa pustili do práce a ich výsledky sú úžasné. Výstava týchto prác je v chodbe pred ich triedami, v budove vo dvore.  

 

Otázky k 1. sv. prijímaniu

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,
 
z nasledujúceho linku si môžete stiahnuť otázky k 1. sv. priímaniu.
Budú potrebné pri príprave naň.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou ANGELY MERICI
    Halenárska 45, 917 01 Trnava
  • riaditeľňa: 033/55 11 721
    vrátnica: 033/55 11 204
    šk.jedáleň: 033/55 11 303
    Materská škola: 033/55 12 636


Fotogaléria