Navigácia

 

 

 

Klopi, klopi brána,
otváraj sa zrána,
ide detí ako smetí,
do školičky každé letí.
Klopi, klopi brána,
otváraj sa zrána.

 

 

 

 

Začiatok školského roka je v stredu 2.9.2015

o 8.00 hod. na školskom dvore.

Spoločná svätá omša začína o 9.00 hod., po jej skončení idú žiaci domov.

V tento deň nie je v prevádzke školská jedáleň ani ŠKD.

 

Rodičia prvákov sa stretnú s triednymi učiteľkami

na RODIČOVSKOM ZDRUŽENÍ o 10.15 hod.

v prváckych triedach (v stredu 2.9. po sv. omši).

eTwinning – Medzinárodná spolupráca škôl

Je názov medzinárodného projektu, zameraného na spoluprácu európskych škôl, ale i mimo nej. Žiaci 4.A a 4.B budú písať o našej škole, jedle, počasí a aktivitách vo voľnom čase. O tieto zaujímavosti sa budú deliť so žiakmi v Rusku, Španielsku, Írsku, Rumunsku, Taliansku, Českej republike, Turecku, UK, USA a na Cypre. Ich zahraniční rovesníc

i nám zase prezradia niečo o ich živote. Čo nové sa dozvieme? Uvidíme. Realizácia prebieha na hodinách anglického jazyka, informatiky, prírodovedy, telesnej výchovy, pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. 

Časťou prvej témy „My School“, bolo vytvoriť model našej školy. 

S veľkým nadšením sa pustili do práce a ich výsledky sú úžasné. Výstava týchto prác je v chodbe pred ich triedami, v budove vo dvore.  

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou ANGELY MERICI
    Halenárska 45, 917 01 Trnava
  • riaditeľňa: 033/55 11 721
    vrátnica: 033/55 11 204
    šk.jedáleň: 033/55 11 303
    Materská škola: 033/55 12 636


Fotogaléria