Navigácia

Streda 2. 12. 2015

Vianočná akadémia

Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,
 
s radosťou Vás pozývame
na VIANOČNÚ AKADÉMIU​ ŠTVRTÝ KRÁĽ
v piatok 11. decembra 2015 o 16.00 hod. v kine Hviezda v Trnave.
Sprievodnou akciou programu bude vianočný predaj výrobkov žiakov
vo vstupných priestoroch kina.
 
Výťažok zo vstupného i z vianočného predaja bude použitý 
na podporu aktivít žiakov našej školy.

Výsledok dodatočnej voľby zástupcu do Rady školy pri ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave za rodičov

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe  291/2004 Z. z. Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení bola zorganizovaná dodatočná voľba zástupcu do Rady školy pri ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave za rodičov z dôvodu zániku funkčného obdobia jedného člena rady školy za rodičov.

Zástupcom Rady školy pri ZŠ s MŠ Angely Merici v Trnave za rodičov sa stal Tomáš Doboš.

Volebná komisia:
Katarína Michalčíková, predsedníčka VK
Zuzana Kelešiová, členka VK
Mária Nízlová, členka VK
 
V Trnave 26. 11. 2015

Klikni aj sem...

   

 

Trnavská arcidiecéza  

Z púte učiteľov našej školy

V auguste sa učitelia našej školy vydali na púť do Ríma. Okrem všetkého, čo Rím pútnikom ponúka, sa im naskytla aj možnosť nahrať rozhovor týždňa v Rádiu Vatikán. Záznam z rozhovoru si môžete vypočuť TU

Statistics

Počet návštev: 1945396

ADVENT 2015

Zachovajme si pohľad na toho, 
ktorý nás bude vždy  hľadať, očakávať, 
vždy nám bude odpúšťať; 
on, tak milosrdný, 
sa nezľakne žiadnej našej biedy. 
 

(Poludňajší príhovor Svätého Otca Františka na sviatok Božieho milosrdenstva.)

Detský čin roka 2015

Základná škola s materskou školou A. Merici v Trnave je nominovaná na Detský čin roka 2015.
Prosíme aj Vás o podporu našej školy zahlasovaním. 

Jakubkovi spolužiaci z našej sú tiež ľudia s veľkým srdiečkom. Jakubko má nádor na mozgu, dôsledkom čoho Jakubko nevidí. Jakubkovi spolužiaci mu pomáhajú, modlia sa za neho a veria, že raz bude znova vidieť.

Jeho príbeh si môžete prečítať tu: 

Eliška so spolužiakmi podporujú kamaráta pri liečbe nádorového ochorenia . 

 Podporiť ZŠ s MŠ A. Merici môžete hlasovaním TU .

TV NOE o nás

Na konci záhradkárskej sezóny sme poďakovali nášmu Bohu, že nám požehnal prácu našich rúk, pretože naše záhrady opäť zarodili a my sme mohli pochutnávať nielen celé leto, ale vytvoriť si aj zásoby. Stretli sme sa na ďakovnej svätej omši, kam sme ako dar priniesli výtvarné práce spojené s úrodou. Krátku reportáž o tom prináša TV Noe (klikni čas 16:23).

REPORTÁŽ

Etwinning

je názov medzinárodného projektu, zameraného na spoluprácu európskych škôl, ale i mimo nej. Žiaci 4.A a 4.B budú písať o našej škole, jedle, počasí a aktivitách vo voľnom čase. O tieto zaujímavosti sa budú deliť so žiakmi v Rusku, Španielsku,Írsku, Rumunsku, Taliansku, Českej republike,Turecku, UK, USA a na Cypre. Ich zahraniční rovesníci nám zase prezradia niečo o ich živote. Čo nové sa dozvieme? Uvidíme. Realizácia prebieha na hodinách anglického jazyka, informatiky, prírodovedy, telesnej výchovy, pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. 

Časťou prvej témy „My School“, bolo vytvoriť model našej školy. S veľkým nadšením sa pustili do práce a ich výsledky sú úžasné. Výstava týchto prác je v chodbe pred ich triedami, v budove vo dvore.  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou ANGELY MERICI
    Halenárska 45, 917 01 Trnava
  • riaditeľňa: 033/55 11 721
    vrátnica: 033/55 11 204
    šk.jedáleň: 033/55 11 303
    Materská škola: 033/55 12 636


Fotogaléria