Navigácia

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Milí rodičia, 
 
ak máte záujem, aby Vaše dieťa nastúpilo do 1. ročníka na našej škole,
pozývame Vás a Vaše dieťa na zápis do 1. ročníka.
Uskutoční sa 14. a 15. januára 2015 v čase od 15.00 do 18.00 hod.
 
K zápisu potrebujete: občiansky preukaz zákonného zápisu, rodný list dieťaťa, krstný list dieťaťa,
6 € ako úhradu za pracovné zošity (s predtlačenými písmenami a slovami do 1. ročníka).
Ak na zápis neprídu obaja rodičia, je potrebné, aby neprítomný rodič dal písomný súhlas, že súhlasí,
aby jeho dieťa začalo navštevovať našu školu.
 
Advent musí byť príprava ako na veľkú 
slávnosť Vtelenia - spojená s očisťovaním. Kiežby sa obnovila prax skutočného pokánia: ak má byť naša radosť z Pánovej blízkosti autentická, musíme si očistiť srdcia. Naša súčasná radosť pramení z poctivého plnenia každodenných povinností, a tiež zo sviatočného očistenia a rozhrešenia hriechov, čo ťažia našu dušu. (Ján Pavol II.)
 
 
 
  Ponúkame úlohy pre žiakov na jednotlivé dni v troch adventných týždňoch:

 

Odhlasovanie z obedov ŠJ

Dôležitý oznam pre rodičov
 
Z dôvodu technickej poruchy na pevnej linke Školskej jedálne
prosím odhlasujte deti z obedov e-mailom na adrese:
jedalen.zsmsam@gmail.com 
 
Obmedzenie je dočasné. Ďakujeme.

eTwinning – Medzinárodná spolupráca škôl

Je názov medzinárodného projektu, zameraného na spoluprácu európskych škôl, ale i mimo nej. Žiaci 4.A a 4.B budú písať o našej škole, jedle, počasí a aktivitách vo voľnom čase. O tieto zaujímavosti sa budú deliť so žiakmi v Rusku, Španielsku, Írsku, Rumunsku, Taliansku, Českej republike, Turecku, UK, USA a na Cypre. Ich zahraniční rovesníci nám zase prezradia niečo o ich živote. Čo nové sa dozvieme? Uvidíme. Realizácia prebieha na hodinách anglického jazyka, informatiky, prírodovedy, telesnej výchovy, pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Časťou prvej témy „My School“, bolo vytvoriť model našej školy. S veľkým nadšením sa pustili do práce a ich výsledky sú úžasné. Výstava týchto prác je v chodbe pred ich triedami, v budove vo dvore.  

 

Otázky k 1. sv. prijímaniu

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,
 
z nasledujúceho linku si môžete stiahnuť otázky k 1. sv. priímaniu.
Budú potrebné pri príprave naň.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou ANGELY MERICI
    Halenárska 45, 917 01 Trnava
  • riaditeľňa: 033/55 11 721
    vrátnica: 033/55 11 204
    šk.jedáleň: 033/55 11 303
    Materská škola: 033/55 12 636


Fotogaléria