Navigácia

Milí rodičia, starí rodičia,
súrodenci a všetci priatelia školy

 

srdečne Vás všetkých pozývame na 

 

ANGELAFEST

Dom kultúry, Trnava 29. mája 2015 o 16.00 hod.

 

Program plný vďaky Bohu za dary a talenty,
ktoré počas tohto školského roka vložil do všetkých.

 

Program:
16.00    výstava prác a úspechov žiakov
(zo školského roka 2014/2015) vo foyer Domu kultúry v Trnave
 
16.30  GALAPROGRAM v sále Domu kultúry v Trnave
 
Tešíme sa na Vás!
 
 
Vstupenky na galaprogram  budú v predaji na vrátnici školy 2 týždne pred podujatím.
Cena vstupenky: 0,50 €
 

Milí naši dobrodincovia a priatelia,

ĎAKUJEME VÁM

za všetku pomoc pri zbere papiera a darov v podobe 2% z dane.

Každá Vaša pomoc je prospešná všetkým deťom a pedagógom našej školy 

vo vyučovacom procese.

 

 

So smútkom v srdci oznamujeme všetkým priateľom a známym,

že dňa 3. mája 2015 vo veku 78 rokov nás navždy opustila

Mária Návojová.

 

 
Pani učiteľka Návojová viac ako 50 rokov pracovala s nadanými deťmi
v oblasti výtvarnej výchovy a prípravy na recitáciu.
Jej zverenci dosahovali výborné výsledky na mnohých známych celoslovenských súťažiach
 v tvorivosti detí i na najvyššej celoštánej súťaži Hviezdoslavov Kubín.
Ako skúsená pedagogička pripravovala a viedla špecifické otvorené hodiny
pre mnohých učiteľov trnavského regiónu.
 

eTwinning – Medzinárodná spolupráca škôl

Je názov medzinárodného projektu, zameraného na spoluprácu európskych škôl, ale i mimo nej. Žiaci 4.A a 4.B budú písať o našej škole, jedle, počasí a aktivitách vo voľnom čase. O tieto zaujímavosti sa budú deliť so žiakmi v Rusku, Španielsku, Írsku, Rumunsku, Taliansku, Českej republike, Turecku, UK, USA a na Cypre. Ich zahraniční rovesníci nám zase prezradia niečo o ich živote. Čo nové sa dozvieme? Uvidíme. Realizácia prebieha na hodinách anglického jazyka, informatiky, prírodovedy, telesnej výchovy, pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy. Časťou prvej témy „My School“, bolo vytvoriť model našej školy. S veľkým nadšením sa pustili do práce a ich výsledky sú úžasné. Výstava týchto prác je v chodbe pred ich triedami, v budove vo dvore.  

 

Otázky k 1. sv. prijímaniu

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,
 
z nasledujúceho linku si môžete stiahnuť otázky k 1. sv. priímaniu.
Budú potrebné pri príprave naň.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou ANGELY MERICI
    Halenárska 45, 917 01 Trnava
  • riaditeľňa: 033/55 11 721
    vrátnica: 033/55 11 204
    šk.jedáleň: 033/55 11 303
    Materská škola: 033/55 12 636


Fotogaléria