• Riaditeľské voľno
    • 19. 10. 2018
    • Dňa 29.10.2018 riaditeľ ZŠ s MŠ A. Merici udeľuje žiakom ZŠ s MŠ A. Merici riaditeľské voľno.

     29.10.2018 - riaditeľské voľno

     30.10.2018 - štátny sviatok

     31.10 - 4.11.2018 - jesenné prázdniny

    • Čítať viac
    • Zber papiera
    • 19. 10. 2018
    • Milí rodičia a žiaci. Dovoľujem si vás osloviť s prosbou o zapojenie sa do zberu papiera. Nakoľko od augusta prebieha rekonštrukcia Halenárskej ulice, kontajner nie je možné umiestniť v bezprostrednom okolí školy.

     Z uvedeného dôvodu je zabezpečené odovzdávanie papiera iba v priestoroch spoločnosti ASA.

    • Čítať viac
    • MISIJNÝ KOLÁČ
    • 10. 10. 2018
    • Október je misijný mesiac a na našej škole sa už tradične organizuje tzv. "Misijný koláč". Uskutoční sa 15. - 19. októbra 2018. Tohtoročný výťažok z predaja koláčov pôjde na podporu našich uršulínskych misií v Kamerune.

     Ak chcete prispieť, môžete upiecť, nakrájať a priniesť koláč (nádobu si označte) alebo zvýšte deťom vreckové, aby si koláč mohli kúpiť na desiatu. ĎAKUJEME!

    • Čítať viac
    • Konzultačné hodiny
    • 20. 2. 2018
    • Pripomíname rodičom, že od decembra 2017 majú k dispozícií konzultačné hodiny s pedagógmi:

     osobné (mesačný interval), elektronické (týždenný interval).

     Konkrétne termíny a možnosť rezervácie času konzultácie

     nájdete po prihlásení na našej stránke v sekcii komunikácia - konzultačné hodiny.

    • Čítať viac
  • Profil školy

   Všade, kde budeme, snažme sa prinášať pokoj a svornosť. (sv. Angela Merici)
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Angely Merici
    • sekretariat@americi.sk
    • 033/ 55 11 204 - informácie
    • Halenárska 45, 917 01 Trnava
    • sekretariat@americi.sk 033/ 55 11 721
    • riaditel@americi.sk
    • jedalen@americi.sk 033/ 55 11 303
    • materskaskola@americi.sk 033 /55 12 636
    • ekonom@americi.sk
  • Fotogaléria

   • Misijný koláč v 5.B
   • Milión detí sa modlí ruženec za jednotu a pokoj
   • Milión detí sa modlí ruženec za mier
   • Podolie 3.ročník
   • Misijný koláč
   • Zúbky, zúbky
   • Exkurzia do Viedne
   • Šarkaniáda
   • Sobotný výlet do Šaštína
   • Poďakovanie za úrodu
   • Blokové vyučovanie v 3.B zamerané na tému: Dedina na jeseň
   • Začiatok šk. roky 2018-2019