• OZNAM

      3. 11. 2020

      Oznamujeme Vám, že žiaci 4.B triedy sa v dňoch 3.11. – 5.11. 2020 budú učiť dištančnou formou, nakoľko bol pozitívny výsledok testu žiaka tejto triedy na celoplošnom testovaní.

      Ak sa u žiakov neobjavia žiadne zdravotné problémy, pokračujú vo vyučovaní v škole v utorok 10.11.2020, všetci sú odhlásení zo stravy.

     • OZNAM

      29. 10. 2020

      Vážení rodičia!

      Na základe Uznesenia vlády SR č. 678 z 22.októbra 2020 zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Žiaci prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov sa musia preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, inak sa nemôžu zúčastňovať prezenčnej výučby.

     • Pokyny pre žiakov 2. stupňa

      29. 10. 2020

      Vyučovanie na 2. stupni od 26. 10. 2020 pokračuje dištančne podľa rozvrhu. Účasť na dištančnom vzdelávaní je povinná rovnako ako dochádzka na bežné vyučovanie. Za účasť sa považuje:

      • pripojenie žiaka na online hodine,
      • spätná väzba (splnenie a odoslanie úloh) na aktivity zadané cez Edupage,
      • prevz
     • KARANTÉNA V III.B a IV.C

      28. 10. 2020

      Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID -19 u asistentky učiteľa je nariadená karanténa pre žiakov 3.B triedy a 4.C, ktorí navštevovali minulý týždeň školu (neboli v karanténe) od 28.10.2020 do 2.11.2020 vrátane.

      Rodičia sú povinní sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia budú telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.

     • OZNAM

      25. 10. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky!

      Oznamujeme Vám, že žiaci 2.stupňa, t.j. žiaci 5. až 9. ročníka, od pondelka 26.10. do 27.11.2020 prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.

      Vyučovanie na 1. stupni prebieha podľa platného rovzrhu hodín v škole. ŠKD bude v prevádzke od utorka 27.10.2020.

      Bližšie informácie k dištančnému vzdelávaniu zašleme správou cez Edupage.

     • KARANTÉNA V VI.A

      23. 10. 2020

      Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 v VI.A triede je nariadená karanténa pre žiakov tejto triedy od 23.10.2020 do 30.10.2020 vrátane.

      Rodičia sú povinní sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia budú telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.

      Počas karantény bude prebiehať dištančné vzdelávanie, sledujte, prosím, stránku školy a Edupage.

     • KARANTÉNA V II.B

      22. 10. 2020

      Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID -19 v II.B triede je nariadená karanténa pre žiakov tejto triedy a žiakov z II.A a IV.C, ktorí navštevovali ŠKD spolu s II.B od 20.10.2020 do 30.10.2020 vrátane.

      Rodičia sú povinní sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia budú telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY ŠKD

      20. 10. 2020

      Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 u vychovávateľky ŠKD a na základe opatrení RÚVZ a prevádzkových dôvodov Vám oznamujeme, že od zajtra t.j. 21.10.2020 do 26.10.2020 vrátane nebude prevádzka ŠKD.

      Ranný školský klub bude k dispozícii

      Počas tohto obdobia žiaci končia riadne rozvrhom triedy.
      Prosím Vás, aby ste sa podľa toho zariadili.

     • KARANTÉNA V III.C

      20. 10. 2020

      Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 u vychovávateľky ŠKD v III.C triede je nariadená karanténa pre žiakov tejto triedy a žiakov z III.A a IV.C, ktorí navštevovali ŠKD spolu s III.C od 20.10.2020 do 26.10.2020 vrátane.

      Rodičia sú povinní sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia budú telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.

     • KARANTÉNA V II.C

      16. 10. 2020

      Vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19 v II.C triede je nariadená karanténa pre žiakov tejto triedy a žiakov z II.A, ktorí navštevovali ŠKD spolu s II.C od 16.10.2020 do 24.10.2020 vrátane.

      Rodičia sú povinní sledovať zdravotný stav dieťaťa a v prípade príznakov ochorenia budú telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára.

     • Oznam

      31. 8. 2020

      Vážení rodičia,

      ak sa Vaše dieťa dňa 2.9.2020 nebude môcť zúčastniť z dôvodu karantény otvorenia školského roka, prosíme, aby ste prihlášku do ŠKD odoslali oskenovanú mailom na ingrid.bedrichova@americi.sk do 2.9.2020.

      Ďakujeme.

     • Ďalšie opatrenie k obnoveniu prevádzky

      31. 5. 2020

      Vážení rodičia,

      v súčasnej situácii nám veľmi záleží na ochrane zdravia žiakov i zamestnancov. Chceme Vás ubezpečiť, že sme v súvislosti s otvorením ZŠ s MŠ od 1.6.2020, dôsledne zabezpečili všetky odporúčané hygienické opatrenia a požiadavky.

      V snahe minimalizovania rizík, nám 28.5.2020 bolo umožnené zrealizovať testovanie všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí sa zúčastnia vyučovacieho procesu v ZŠ a MŠ od 1.6.2020. Krvné rýchlotesty, zamerané na detekciu prítomnosti protilátok proti koronavirusu SARS-CoV-2, boli u všetkých uvedených zamestnancov negatívne.

     • Otvorenie školy od 1.6.2020

      28. 5. 2020

      Oznamujeme zákonným zástupcom, že od 1.6.2020 sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ s MŠ A. Merici obnoví v ročníkoch 1. – 5. prevádzka ZŠ s MŠ. Uvedené rozhodnutie vyplýva z výsledkov prihlasovania žiakov do výchovno-vzdelávacieho procesu realizovaného zákonnými zástupcami žiakov v priebehu minulého týždňa. Pravidlá a podmienky prevádzky budú realizované v súlade so zverejnenými údajmi v spomínanom prihlasovaní, vychádzajúc z opatrení schválenými MŠVVaŠ SR a RÚVZ SR.

  • Profil školy

   Všade, kde budeme, snažme sa prinášať pokoj a svornosť. (sv. Angela Merici)
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Angely Merici
    • sekretariat@americi.sk
    • 033/ 202 02 60 - informácie
    • Halenárska 45, 917 01 Trnava
    • 033/ 202 02 60
    • Mgr. Jana Kleimanová, riaditeľ riaditel@americi.sk, sekretariat@americi.sk 033/ 202 02 61
    • materskaskola@americi.sk 033 / 202 02 62
    • ekonom@americi.sk, personal@americi.sk 033/ 202 02 63
    • psycholog@americi.sk 033/ 202 02 64
    • jedalen@americi.sk 033/ 202 02 65
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje