• Zbierka školských pomôcok

      26. 9. 2022

      Milí rodičia. Na konci leta a začiatkom septembra máte dôležitú úlohu - vychystať Vaše dieťa do školy tak, aby bolo pripravené zdolať všetky nové výzvy. My v Charite máme rovnaké poslanie.

      Vďaka Zbierke školských pomôcok sa nám už 13 rokov darí napĺňať školské tašky deťom z rodín v zložitej životnej situácii. Vlani sme na Slovensku vyzbierali celkovo 150-tisíc školských pomôcok a prerozdelili ich medzi stovky rodín.

     • Uzávierka ulíc 14.09.2022

      12. 9. 2022

      Dobrý deň,

      upozorňujeme na úplnú uzávierku Halenárskej ulice pre dynamickú i statickú dopravu dňa 14.9.2022 od 15:00 do 17:00 hod. - streda (ide teda o čas vyzdvihovania detí zo školy).

      Dôvodom je konanie medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska, ktoré pôjdu aj po Halenárskej ulici. Dopravu bude riadiť polícia, úplne uzatvorená bude aj Jerichova ulica. Doprava bude obmedzená aj v časti o Štefánikovej ulice.

     • Riaditeľské voľno - 16.09.2022

      9. 9. 2022

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45,Trnava, Mgr. Jana Kleimanová, Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, udeľuje na deň 16. september 2022 (piatok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov základnej aj materskej školy z prevádzkových dôvodov.

     • Oznam CVČ

      6. 9. 2022

      Milí rodičia, dnes sme spustili elektronické prihlasovanie na krúžky a do herne. Svoje deti môžete prihlásiť pomocou edupage (v sekcii komunikácia - prihlasovanie) na krúžky, ktoré budú navštevovať počas roka. Prihlasovanie je možné do 12.9.2022, 12:00.

      Zoznam krúžkov :

      Pre žiakov 1. stupňa :

     • Oznam CVČ

      2. 9. 2022

      Vzhľadom na narastajúce ceny energií, tovarov a služieb sa v šk. roku 2022/2023 zvyšujú poplatky za centrum voľného času (CVČ). Výška poplatku CVČ je určená v závislosti od uzavretých zmlúv s obcami a ich finančnou podporou krúžkovej činnosti detí navštevujúcich ZŠ A. Merici, a to nasledovne:

      Poplatok za krúžok aj herňu je 10 €/mesiac pre deti s trvalým bydliskom v obciach:

     • Školský klub detí

      30. 8. 2022

      Vážení rodičia!
      Na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa zvyšuje od 1.9. 2022 poplatok za ŠKD
      na 20€ / mesiac. Za september treba poplatok uhradiť do 8.9. 2022, na ďalšie mesiace vždy
      k 15. dňu predchádzajúceho mesiaca (napr.za október do 15.9. 2022).

     • Otvorenie školského roka 2022/2023

      30. 8. 2022

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Angely Merici v
      Trnave oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie šk.
      roka 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5.9. 2022 o 8:00 na školskom
      dvore, v prípade nepriaznivého počasia v triedach cez školský rozhlas.

      Bližšie informácie o organizácii prvého školského týždňa v prílohe
      a prostredníctvom triednych učiteľov na Edupage.

     • Nárok na poskytnutie dotácie na stravu.

      22. 8. 2022

      Nárok na poskytnutie dotácie na stravu podľa zákona o dotáciách pre materskú a základnú školu.

      Základná škola :

      - deti v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak si rodič na dieťa neuplatnil v
      zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných
      príjmov, poberatelia dôchodkov),majú nárok na dotáciu na stravu - rodič dokladá novým
      čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu na stuahnutie TU.
      Rodičia tejto vekovej kategórie detí majú nárok na uplatnenie si daňového bonusu (v sume
      70 eur mesačne), tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu (ak by sa dieťa
      zúčastnilo vyučovania 20 dní v mesiaci, dotácia na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne).
      Súbeh poberania tohto daňového bonusu a dotácie na stravu nie je možný!

     • Školská jedáleň

      22. 8. 2022

      Zápisný list na stravovanie v školskej jedálni je potrebné vyplniť do 26. augusta 2022
      elektronicky TU (je potrebné byť prihlásený).
      Na to, aby bol žiak prihlásený na stravovanie v ŠJ je potrebné do 30. augusta 2022 uhradiť
      poplatok. V opačnom prípade prihláška bez vykonanej platby nie je platná.
      Poplatok sa zobrazí v sekcií Komunikácia – platby do 48 hodín po vyplnení prihlášky. Nájdete
      tam taktiež všetky platobné informácie (číslo účtu, spôsob platby, VS,...)

      Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako v predchádzajúcom školskom roku.

      (Rodičia žiakov 1. ročníka:)
      Prihlasovacie údaje Vám budú zaslané 22.08.2022.

      Diétne stravovanie bude umožnené nosením stravy v obedároch iba deťmi do priestorov ŠJ.
      Vstup rodičov do priestorov ŠJ nebude možný.

     • Otvorenie e-shopu

      27. 5. 2022

      Dobrý deň,

      radi by sme Vám predstavili jednu skvelú novinku!

      Naša škola si nechala vytvoriť svoju vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, ktorej náhľad vidíte nižšie a ktorú je možné si aktuálne zaobstarať v našom eshope tu: https://www.kraloveskoly.cz/zsamtt/

      Objednávanie je už spustené a bude možné až do 26.6. 2022. Nasledujúci deň sa eshop uzatvorí a objednané veci pôjdu do výroby. Neváhajte preto, ak si chcete zadovážiť ten svoj kúsok zo školskej kolekcie!

     • Prihláška do ŠKD

      2. 5. 2022

      Prihlášku do Školského klubu detí pre šk. rok 2022/2023 nájdete TU. Prihlášky môžete podať do 13. mája 2022 (vrátane) na informáciach školy. Termín podania prihlášok je predĺžený do 20. mája 2022 (týka sa aj budúcich prvákov), po tomto termíne nemusí byť prihláška akceptovaná.

     • Riaditeľské voľno

      29. 4. 2022

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Angely Merici, Halenárska 45,Trnava, Mgr. Jana Kleimanová, Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, udeľuje na deň 6. mája 2022 (piatok) riaditeľské voľno pre všetkých žiakov z organizačných dôvodov – metodický deň učiteľov.

     • Zber papiera

      25. 4. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Počas mesiacov marec a apríl ste sa mohli pripravovať na školský zber papiera odkladaním novín, časopisov, letákov..., tak ako Vám bolo oznámené.

      V týždni od 2. mája do 6. mája 2022 by sme chceli po niekoľkoročnej prestávke obnoviť tradíciu zberu papiera. Zber sa uskutoční na školskom dvore, kde bude umiestnený kontajner a prístup bude bočným vchodom cez zelenú bránu smerom z Dolnopotočnej cez školské parkovisko.

     • Fotosúťaž

      1. 4. 2022

      Naši žiaci sa zapojili do fotosúťaže s témou Mier za stolom. Hlasovanie prebieha od 1.4. do 12.4. do 10:00 hod. Môžete ich podporiť v súťaži svojim laikom pod fotkou a zdieľaním. Ďakujemee :)

      Hlasovanie

  • Profil školy

   Všade, kde budeme, snažme sa prinášať pokoj a svornosť. (sv. Angela Merici)
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Angely Merici
    • sekretariat@americi.sk
    • 033/ 202 02 60 - informácie
    • Halenárska 45, 917 01 Trnava 917 01 Trnava Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje