• Organizácia posledného školského dňa 29.6.2018
    • 27. 6. 2018
    • 8:00 príchod do školy

     8:00 - 8:45 odovzdávanie vysvedčení v triedach

     9:00 sv. omša v katedrále sv. Jána Krstiteľa

     - rozchod po sv. omši spred katedrály(cca 10:00), deti navštevujúce ŠKD je potrebné si prevziať pred katedrálou

     - obed v tento deň nie je

     - poobedná ŠKD v tento deň nie je

     Ďakujeme za spoluprácu a prajeme krásne a požehnané prázdniny.

    • Čítať viac
    • Odhlasovanie zo stravy
    • 25. 6. 2018
    • Z dôvodu uzávierky v ŠJ nebude možné v dňoch 27. - 29. júna odhlásenie zo stravy. V prípade absencie žiaka je možné si prevziať stravu do obedára.

    • Čítať viac
    • Zápis žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2018 / 2019
    • 23. 4. 2018
    • V dňoch 4.4. – 5.4.2018 sa uskutočnil zápis do prvého ročníka v školskom roku 2018 / 2019. Zápisu sa zúčastnilo za prítomnosti zákonných zástupcov 84 budúcich školákov.

     Z kapacitných a legislatívnych dôvodov môžeme prijať v nasledujúcom školskom roku maximálne 66 žiakov (priestorové podmienky ZŠ nám umožňujú otvoriť 3 triedy, max. počet detí v 1. ročníku v 1 triede vymedzuje legislatíva na 22 žiakov).

    • Čítať viac
    • Konzultačné hodiny
    • 20. 2. 2018
    • Pripomíname rodičom, že od decembra 2017 majú k dispozícií konzultačné hodiny s pedagógmi:

     osobné (mesačný interval), elektronické (týždenný interval).

     Konkrétne termíny a možnosť rezervácie času konzultácie

     nájdete po prihlásení na našej stránke v sekcii komunikácia - konzultačné hodiny.

    • Čítať viac
  • Profil školy

   Všade, kde budeme, snažme sa prinášať pokoj a svornosť. (sv. Angela Merici)
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Angely Merici
    • sekretariat@americi.sk
    • 033/ 55 11 204
    • Halenárska 45, 917 01 Trnava
    • sekretariat@americi.sk 033/ 55 11 721
    • riaditel@americi.sk
    • jedalen@americi.sk 033/ 55 11 303
    • materskaskola@americi.sk 033 /55 12 636
    • ekonom@americi.sk
  • Fotogaléria

   • Letný tábor 2018
   • Viktorko
   • Indiánsky deň v 1.B
   • Strečno so skvelou 7.C
   • Te Deum - Záverečná svätá omša
   • Olympijský deň 2.stupeň
   • Talentárium ŠKD
   • Olympiáda
   • Záverečná turistika
   • Slávik ŠKD
   • Naši reprezentanti - ATLETIKA
   • Naši reprezentanti - mladší futbalisti