• Olejko chráni prírodu

    Tento projekt je zameraný na triedenie a zber použitého oleja z domácností našich žiakov, študentov a zamestnancov školy. Odovzdávať sa môžu všetky druhy jedlých olejov a tukov: slnečnicový, repkový, palmový olej, olivový, bravčová masť, oleje z nálevov potravín a pod.
  • Profil školy

   Všade, kde budeme, snažme sa prinášať pokoj a svornosť. (sv. Angela Merici)
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Angely Merici
    • 033/ 202 02 60 - informácie školy
    • Halenárska 45, 917 01 Trnava
     V Trnave
     Slovakia
    • 17643902
    • 2021191172
    • Mgr. Jana Kleimanová, riaditeľka
     riaditel@americi.sk
     sekretariat@americi.sk
     033/ 202 02 61
    • materskaskola@americi.sk
     033 / 202 02 62
    • ekonomka@americi.sk
     personal@americi.sk
     033/ 202 02 63
    • psycholog@americi.sk
     033/ 202 02 64
    • jedalen@americi.sk
     033/ 202 02 65
    • https://www.facebook.com/ZakladnaskolaA.Merici/
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje